Corporate Finance

Företagsvärdering och transaktionsrådgivning

Corporate Finance

Företagsvärdering och transaktionsrådgivning.

Rickard Källander

Jag är civilekonom från Handelshögskolan vid Umeå Universitet med inriktning redovisning och finansiering, född 1982 och bosatt i Stockholm med fru och fyra döttrar.

Under huvuddelen av min yrkeskarriär har jag arbetat med corporate finance; 

 • PwC (2008–2014)
 • Kungsgatan Corporate Finance (2014–2018), byrå grundad med min dåvarande parhäst Lars Sundström 
 • Pingington (2019 -)

Under årens lopp har jag även arbetat som revisor (PwC), financial controller (Aditro) och som CFO (Dicopay).

Rickard

”Har anlitat Rickard som hjälp vid förhandling och försäljning av mitt bolag. Han var en viktig kugge och stöttade mig genom hela processen. Rickard är påläst och behärskar till fullo sitt område som finansiell expert”

Tomas Hoffman, säljare av Sendoline AB

”Har anlitat Rickard som hjälp vid förhandling och försäljning av mitt bolag. Han var en viktig kugge och stöttade mig genom hela processen. Rickard är påläst och behärskar till fullo sitt område som finansiell expert”

Tomas Hoffman, säljare av Sendoline AB

”Rickard har koll på både den stora bilden och de små detaljerna. Utöver en stor erfarenhet av att konstruera bra transaktioner för både köpare och säljare, har Rickard också en bra människokännedom, vilket gör honom till en utmärkt rådgivare genom en hel process.”

Daniel Bergsten och Johan Molander,
grundare av Narva

”Rickard har koll på både den stora bilden och de små detaljerna. Utöver en stor erfarenhet av att konstruera bra transaktioner för både köpare och säljare, har Rickard också en bra människokännedom, vilket gör honom till en utmärkt rådgivare genom en hel process.”

Daniel Bergsten och Johan Molander,
grundare av Narva

”Rickard har koll på både den stora bilden och de små detaljerna. Utöver en stor erfarenhet av att konstruera bra transaktioner för både köpare och säljare, har Rickard också en bra människokännedom, vilket gör honom till en utmärkt rådgivare genom en hel process.”

Daniel Bergsten och Johan Molander, grundare av Narva

Tjänster

Jag bistår med finansiell rådgivning till ett brett spektrum av kunder i olika branscher, allt ifrån mindre start-ups till börsnoterade bolag. De flesta av mina kunder är entreprenörsledda bolag med omsättning och/eller bolagsvärden i intervallet 30 – 300 mkr. 

Mina kunder har ofta begränsade kunskaper och erfarenheter inom dessa komplexa områden – men som samtidigt ofta är av stor betydelse - varför jag lägger stor vikt vid pedagogik och kommunikation och säkerställande av att kunden får full förståelse för processen.

Mina uppdrag inom företagsvärdering skräddarsys ifrån storlek, bransch och syfte. Jag biträder även med optionsvärderingar/optionsutlåtanden enligt Black & Scholes till både onoterade och noterade kunder. 

 • Analys av uppköpsbud
 • Förvärvsbud
 • Ta in eller ut delägare
 • Incitamentsprogram
 • Omstrukturering
 • Dödsbon och bodelningar
 • Fairness opinions

Jag har tidigare frekvent anlitats som sakkunnig inom värdering i tvister och även hållit utbildningar inom företagsvärdering.

Vad gäller M&A-rådgivning, dvs rådgivning i samband med köp- och försäljning av bolag, fokuserar jag på försäljning av majoritetsposter i vinstgenererande tillväxtbolag. Jag kan biträda bolag i de flesta branscher, men måste känna tillit till bolaget, dess ägare och ledning och förstå affären fullt ut för att kunna ta på mig ett uppdrag.

Jag biträder både i projekt från ”ax till limpa”, vilka skräddarsys utifrån förutsättningar och önskemål, men också enbart i specifika moment i en köp- eller försäljningsprocess, till exempel:

 • Kontakt med köpare/säljare
 • Förhandlingar
 • Upprättande av investeringsmemorandum
 • Budanalyser
 • Due Diligence
 • Strategianalyser
 • Köpeskillingsberäkningar  

Utöver ovan biträder jag med finansiell modellering och finansiell analys, normalt sett till bolag i tidiga skeden som är i färd att anskaffa kapital. Jag åtar mig även styrelseuppdrag i det fall jag bedömer bolagets framtida resa som intressant samt att mina kunskaper och erfarenheter kan bidra i den planen.

En av mina styrkor är att jag är väl medveten om mina begränsningar, varför jag tillför andra nödvändiga kompetenser i projekten. Jag kan exempelvis rekommendera duktiga legala rådgivare och skatterådgivare som jag samarbetat med under längre tid och har även ett nätverk inom andra områden om så behövs (t ex revisorer, redovisning, bank, marknadsanalyser, bolagsformalia)

Urval av tidigare uppdrag:

Urval av tidigare uppdrag:

bild.pm_.nackademin.gar_.samma_.med_.noroff.school.of_.technology.and_.digital-Media-1-scaled.jpeg

Nackademin går samman med Noroff

Toofab_Xpartners

Toofab avyttrat till X-Partners (projektledning)

CMARC.jpg

Curious Minds avyttrat till ARC (contentbyrå)

Predge

Finansiell rådgivning till Predge samband med kapitalanskaffning om 35 mkr (prediktivt underhåll)

Bricon BST

Bricon avyttrat till BST (brandkonsulter)

POA unlimited stories

Finansiell rådgivning till Beta Nordic i samband med förvärv av majoritet i Unlimited Stories (filmproduktion)

Web 1280 – 3

NP-Gruppen avyttrat till Soltech Energy (takinstallationer)

Web 1280 – 2

Narva avyttrat till Aller Media (kommunikationsbyrå)

Web 1280 – 4

Nordic Biosite avyttrat till Tellacq Partners (life science)

Web 1280 – 7

NSEC avyttrat till Tieto (IT-säkerhet)

Web 1280 – 6

Andys Frukt avyttrat till Menigo (livsmedelsgrossist)

Web 1280 – 5

Nansen avyttrat till Noa/CapMan (digital byrå)

Web 1280 – 8

Adlon Hotell avyttrat till Elite Group (hotell)

Web 1280 – 9

Sendoline avyttrat till Lifco (dentalprodukter)

Scandic

Sakkunnig värdering till Scandic (hotell)

Kontakt